Do kiedy płaci się alimenty

Wydawać by się mogło, że obowiązek utrzymywania dziecka, do którego nie ma się praw o opieki trwa do osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności, jest jednak inaczej. W przypadku, gdy dziecko pozwie rodziców o alimenty, jeśli są ku temu wskazania, to znaczy jeśli owo dziecko dalej się uczy i nie jest z tego powodu w stanie samo się utrzymać sędzia może przyznać mu wsparcie finansowe od rodziców nawet, jeśli jest ono pełnoletnie – aż do dwudziestego piątego roku życia.


W takim wypadku, jeśli rodzice nie są w stanie łożyć na utrzymanie dziecka, sędzia może nawet zrzucić obowiązek alimentacyjny na innych krewnych, jak dziadków lub rodzeństwo. Istnieje również sytuacja, w której alimenty zasądzane są pomiędzy powinowatymi – w takiej sytuacji na rzecz na przykład pasierba pieniądze łoży ojczym lub macocha, jeśli nie ma możliwości zasądzenia ich od rodziców biologicznych lub jeśli wymagają tego zasady współżycia społecznego.